ML FOR ARBEIDET I REVEHIET NATURBARNEHAGE:

 

 Barnehagelovens formŒl og innhold:

¤ 1. FormŒl

Barnehagen skal gi barn under oppl¾ringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i n¾r forstŒelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med Œ gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

 

¤ 2. Barnehagens innhold

Barnehagen skal v¾re en pedagogisk virksomhet.  Barnehagen skal bistŒ hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og pŒ den mŒten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange l¾ring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.

Omsorg, oppdragelse og l¾ring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, Œndsfrihet, toleranse, helse og forstŒelse for b¾rekraftig utvikling. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivŒ, kj¿nn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns sprŒk og kultur. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap pŒ sentrale og aktuelle omrŒder. Barnehagen skal st¿tte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegj¾r og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn fŒr oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

      

Dette er mange store ord. Den sier allikevel at barns utvikling i hovedsak skal fremmes

gjennom aktivitet og selvutfoldelse.

Aktivitet omfatter i denne sammenheng alle barnets uttrykksformer - bŒde lek og arbeid og l¾ring, sŒ vel i individuell utfoldelse som i sosial samhandling. Leken er f¿rskolebarnets hovedarena for l¾ring. Her l¾rer de Œ mestre pŒ egne premisser.

Dette gjelder spesielt pΠdet sosiale plan. Samarbeid, evnen til Πdele og evnen til Πgi

og ta er viktige ferdigheter som opp¿ves gjennom leken, og som er basiskunnskaper barna

trenger for ΠfΠvenner og selv bli en god lekekamerat.

Barns medbestemmelse er nΠogsΠblitt lovfestet, noe vi ser som helt naturlig her i Revehiet.

Det er barnas hverdag og helt naturlig at de fŒr innvirke pŒ flere nivŒ enn tidligere har v¾rt vanlig.

 

 

 

MER KONKRET ¯NSKER VI I REVEHIET AT BARNA :  

 

- skal treffe barn og voksne og finne venner i barnehagen.

- skal l¾re Œ samarbeide med andre.

- skal delta i daglige arbeidsoppgaver og bli selvhjulpne.

- skal ¿ves i Œ ta ansvar for egne og andres ting.                          

- skal bli kjent med Odder¿ya og dyre-, plante- og fuglelivet der.

- skal l¾re Œ like Œ ferdes i og ta vare pŒ naturen.

- skal l¾re om kildesortering og behandling av s¿ppel

- skal bli kjent med vŒre og minoritetsbarns h¿ytids- og merkedager

- skal ferdes i utfordrende, men trygge omgivelser, og

fΠmotoriske utfordringer pΠforskjellig nivΠog underlag.

- skal l¾re rettferdighet og ¾rlighet.