FORELDRESAMARBEID:

 

                       

                        Personalet legger vekt på den daglige kontakten med foreldrene i hente-

og bringe-situasjonene. Viktige beskjeder kommer skriftlig på ”klypa” til barnet.

                        Følg godt med på lapper i garderoben på oppslagstavlen og utgangsdøren.

                        Bruk ”bjella” i barnegarderoben hvis dere vil bli møtt i garderoben om morgenen.

Dersom foreldrene ønsker kontakt med personalet i løpet av dagen, kan vi nåes mellom kl.07.00 og kl.09.00 og etter kl. 14.30 på tlf. 38 02 80 48

                        Mellom kl.09.00 og kl.14.30 er vi på Odderøya, og da kan vi treffes på mobil:

                                                           Tlf. 452 82 270

                        Hvis barn skal hentes tidlig eller leveres sent, er dette lett å få til på ”øya”.

                        Gøran har styrertid onsdag og torsdag hele dagen og kan da enklest treffes på

 mob.932 17 433. Torsdager er også møtedag med kommunen.                    

 

                        Foreldremøte:

Vi ønsker å ha ett foreldremøte i året. På høsten like etter barnehagestart hvor det vil være anledning til å avholde foreldreråd med valg av en forelderrepresentant til samarbeidsutvalget. På våren gjennomfører vi en brukerundersøkelse, annethvert år er denne i samarbeid med Kommunen og sendt ut av Agderforskning. Her får vi i personalet greie på hva som er bra og hva som bør endres i barnehagen, direkte fra foreldrene anonymt. Dette ser vi på som en unik måte å forbedre oss på.

Hvis foreldrene ønsker to foreldremøter, kaller vi inn til det på vårparten også.

Vi håper foreldrene vil komme med ris og ros underveis i året, slik at vi kan forbedre oss og rette opp i eventuelle problemer etter som de dukker opp.

 

 

                        Foreldresamtaler:

                        Foreldrene vil bli innkalt til en konfidensiell prat om og for deres

barn to ganger i løpet av barnehageåret, i november, i år blir det i uke 45 og 46, og så igjen i overgangen april/mai.

Det er styrer og pedagogisk leder som har disse samtalene.

Foreldrene kan selvfølgelig be om en samtale når som helst utover dette dersom de måtte ønske det. Husk at personalet har taushetsplikt.

 

 

Forelderkaffe:

Vi ønsker å fortsette å ha en ettermiddag i måneden med besøk av foreldrene, evt. besteforeldre og søsken til en kaffekopp og fruktsalat.

                        Barna hjelper da til å fruktsalaten og stelle i stand.

Det hadde jo vært gøy om vi fikk til dette på Odderøya en gang også, så kunne foreldrene f.eks. fått sett lavvoleiren vår og områdene rundt, med hinderløypa.

 

 

Dagbok:

Personalet skriver hver dag litt fra dagens hendelser og denne dagboken ligger på kommoden ved barnas garderobe. Det er ikke alltid like lett å få barna til å fortelle om dagen sin, men hvis foreldrene vet litt av det barnet har gjort i løpet av dagen, er det ofte en fin begynnelse. Vi håper alle leser denne.

 

 


Barnas bok:

Personalet skriver i tillegg til dagboken litt til hver av barnas egne ”bøker” om hva de har gjort og opplevd. Dette er ganske tidkrevende, så vi vil prøve å skrive

ca. èn gang i måneden. Her blir det mye bilder også. Vi håper dette vil bli en bok/perm full av opplevelser, tegninger, bilder, sitater ol. fra barna som kan bli et fint minne fra tiden i Revehiet Naturbarnehage.

 

Dugnader:      

På dugnaden i fjor høst satt vi opp nytt ronsestativ og tømte sandkassen. I år

Må vi ha en dugnad ute ved lavvoen vår. Vi trenger å lage et tregulv og ha en skikkelig opprusting av hinderløypa. Vi håpet dette kunne kombineres med en foreldrekaffe, og har satt av torsdag 20.september til dette.

 

Juleavsluttning:

Barna og personalet lager Luciafest for foreldrene torsdag 13.desember.

Det blir opptog og sang, og servering av lussekatter, gløgg, kaffe/te og saft.

Det vil også bli en mulighet for å smake på barnas julebakst.

Personalet ønsker å holde denne festen på Odderøya i år også, da vi mener det er et helt unikt og svært stemningsfullt konsept vi har laget der ute.

Om denne festen skal holdes på kveldstid, noe vi anbefaler, er opp til foreldrene. Det er ofte lettere å få med alle i familien da.

 

                        Påskefrokost:

Personalet ønsker å markere påsken sammen med foreldrene. Vi har tidligere år hatt en veldig koselig påskefrokost, og har lyst til at dette skal bli en av våre faste tilstelninger med foreldrene. Når og hvordan vi gjør dette kan vi komme tilbake til over nyttår. Dag, tidspunkt og innhold står åpent for forslag.

 

Minoritetsspråklige barns festdager:

Vi har barn hos oss med foreldre med forskjellig utenlandsk bakgrunn og vil gjerne få mulighet til å feire en av deres høytider i barnehagen. Her håper vi på nært samarbeid med foreldrene for å kunne gjennomføre dette på en fin måte.

 

                        Sommeravslutning:      

                        Det vil bli en markering av barnehageårets slutt, men når, hvor og hvordan er

enda uvisst. OL i hinderløypa med grilling ble avslutningen i vår. Grillfest i Bendiksbukta har vi også hatt, men vi tar med glede imot andre forslag fra foreldrene her også. Vi håper iallfall at dette er noe vi kan gjøre sammen med dere foreldrene.