TEMAOVERSIKT  FOR BARNEHAGERET 2007/2008.

 

GR¯NT FLAGG og ny MILJ¯SERTIFISERING:

 

Dette er en internasjonal milj¿sertifisering for skoler og barnehager, som viser at: denne barnehagen holder pŒ med ett eller flere milj¿prosjekt. Prosjektet bestemmes i hver enkelt barnehage og hvilket nivŒ vi er pŒ. Det er opp til barnehagen Œ gjennomf¿re prosessen.

Barnehagen sender f¿rst inn en registreringss¿knad og etter ca.6 mnd sender vi dokumentasjon pŒ det vi har jobbet med, og med det s¿ker man om Gr¿nt Flagg.

Vi mŒ ha et nytt milj¿prosjekt hvert Œr for Œ beholde dette Flagget. SŒ vi har tenkt ut et nytt prosjekt som Revungene og vi skal jobbe med i mŒnedene fremover.

F¿rste prosjekt vi hadde var ÓVŒr StrandÓ, hvor vi ryddet en strand ute pŒ Odder¿ya. SŒ har vi i 2 Œr laget og utvidet og forbedret en hinderl¿ype ved lavvoen vŒr, ved hjelp av kun naturmateriell og tausurringer. I Œr ¿nsker vi Œ se n¾rmere pŒ s¿ppel igjen, og hva kan vi bruke det til? FEE-Norge og Gr¿n Hverdag har et motto og det er: ÓS¿ppel er resurser pŒ avveieÓ og dette vil vi se n¾rmere pŒ. Vi vil ogsŒ fortsette kildesorteringen av s¿ppel i barnehagen.

For mer info:              www.fee.no    pŒ nettet.

 

FISKER-SKOLE, TARKUS, ÓFINN MEGÓ og ELGJAKT:

 

Vi har Morten som assistent hos oss og han er dreven pŒ jakt og fiske. Vi gikk i fjor til innkj¿p av to gode fiskesenger, kroker, redningsvester og annet n¿dvendig utstyr. Vi har gode fiskeb¿ker hvor barna kan slŒ opp og lese om det de mest vanlige fiskene langs kysten vŒr. De l¾rer ogsŒ Œ sl¿ye og rense fisk, forhŒpentligvis den de fanger selv! Dette er i utgangspunktet en aktivitet for de eldste, men mulig de yngre ogsŒ fŒr pr¿ve seg.  

 

VŒrsemesteret vil ÓskolenÓ v¾re opptatt av trafikkoppl¾ring via Tarkus, som er et beltedyr i hŒnddukkeformat. Dette er Trygg Trafikks pedagogiske opplegg for f¿rskolebarn om det Œ ferdes i trafikken. Vi f¿ler dette er spesielt viktig for 6-Œringene som skal ut i den store verden neste h¿st og legger derfor vekt pŒ dette i mŒnedene frem mot sommeren. Det er bŒde en teoretisk og en praktisk del her.

           

            ÓFinn megÓ er et pedagogisk opplegg laget opprinnelig av Sivilforsvaret i Sverige.

            Det trener barn i hva de skal gj¿re hvis de gŒr seg bort i skog og mark og hvordan de selv kan hjelpe til sŒ de blir funnet. Vi pr¿vde ut dette i vŒres pŒ de eldste og de var utrolig flinke. To torsdager i h¿st vil bli viet dette med skolegruppa.

 

Elgen blir sentral for alle barna i oktober i Œr. Vi vil se pŒ skogens konge og litt pŒ jakt og jaktmetoder fra norsk tradisjon. Dette tror vi kan v¾re interessant, og muligheten for at de eldste barna kan v¾re med pŒ jakt er ogsŒ tilstedet.

Dette vil bli tatt opp pŒ foreldrem¿te og vurdert av foreldrene.

 

REVUNGENE:

         Victoria vil lage en gruppe vi vil kalle ÓRevungeneÓ. Den vil bestŒ av de barna som sŒ gjerne vil v¾re med pŒ skolegruppa, men enda mangler alderen til det.

            Dette er helt frivillig og de kan velge for hver gang om de vil v¾re med. De vil spille spill, lese h¿yt, lage ting, gŒ pŒ egne oppdagelsesturer ol.