FELLES BESTEMMELSER OG BESKJEDER:

 

 

                       - Kl¾r og regnt¿y, fott¿y, t¿fler, st¿vler, drikkeflasker og matbokser navnes.

                          Fullstendig ekstra skift til barna skal alltid ligge i barnehagen. 

T¿yposen barnet selv har malt, er til dette bruk.

 

                       - Barna mŒ ha med  utekl¾r slik at vi ikke blir forhindret

fra Œ dra ut pŒ Odder¿ya eller v¾re ute i hagen. Regnt¿y og gummist¿vler er n¿dvendig hele Œret her pŒ S¿rlandet !

 

- Syke barn v¾re hjemme fra barnehagen. Personalet stoler pŒ at foreldrene

 vurderer barnets beste og smittefaren. Barnet skal v¾re feberfri minst ett d¿gn f¿r det kan komme i barnehagen igjen.

 

                       - Personalet M ha beskjed:

                          Dersom barnet         - er sykt

                                                          - skal ha en fridag eller ferie

                                                          - skal hentes tidligere eller komme senere

                                                          - skal hentes av andre enn de personalet kjenner og

                                                             har navnet pŒ.

 

- Planleggingsdager i barnehageŒret 2007/2008:

1.august 2007
2.januar 2008
2.mai 2008.