FELLES BESTEMMELSER OG BESKJEDER:

 

 

                        - Kl¾r og regnt¿y, fott¿y, t¿fler, st¿vler og matbokser navnes.

                           Fullstendig ekstra skift til barna kan dere enten legge i barnehagen, eller ta

                           med i sekken hver dag. T¿yposen barnet selv har malt, er til dette bruk.

 

                        - Barna mŒ ha med  utekl¾r slik at vi ikke blir forhindret

                           fra Œ dra ut pŒ Odder¿ya eller v¾re ute i hagen.

 

- Syke barn v¾re hjemme fra barnehagen. Personalet stoler pŒ at foreldrene

   vurderer barnets beste og smittefaren.

 

                        - Personalet mŒ ha beskjed:

                           Dersom barnet         - er sykt

                                                           - skal ha en fridag eller ferie

                                                           - skal hentes tidligere eller komme senere

                                                           - skal hentes av andre enn de personalet kjenner og

                                                              har navnet pŒ.

 

 

- Planleggingsdager i barnehageŒret 2005/2006:

1.august 2005, 2.januar 2006 og 26.mai 2006.