TEMAOVERSIKT  FOR BARNEHAGERET 2003/2004.

 

 

GR¯NT FLAGG og ny MILJ¯SERTIFISERING:

 

Dette er en internasjonal milj¿sertifisering for skoler og barnehager, som viser at: denne barnehagen holder pŒ med ett eller flere milj¿prosjekt. Prosjektet bestemmes i hver enkelt barnehage og hvilket nivŒ vi er pŒ. Det er opp til barnehagen Œ gjennomf¿re prosessen.

Barnehagen sender f¿rst inn en registreringss¿knad og etter ca.6 mnd sender vi dokumentasjon pŒ det vi har jobbet med, og med det s¿ker man om Gr¿nt Flagg.

Vi mŒ ha et nytt milj¿prosjekt hvert Œr for Œ beholde det Flagget. SŒ vi har tenkt ut et nytt prosjekt som Revungene og vi skal jobbe med i mŒnedene fremover.

I forfjor ryddet vi ÓVŒr StrandÓ ute pŒ Odder¿ya og i fjor laget vi en hinderl¿ype ved lavvoen vŒr, ved hjelp av kun naturmateriell og tausurringer. I Œr ¿nsker vi Œ fortsette denne hinderl¿ypa, og har fŒtt klarsignal pŒ at vi kan ha dette prosjektet over 2 barnehageŒr, med del I ferdig nŒ juni-05, og del II ferdig juni-06 . Vi vil ogsŒ fortsette kildesorteringen av s¿ppel i barnehagen. Et bes¿k til St¿leheia Kildesorteringsanlegg er ogsŒ i planen.

For mer info:               www.fee.no    pŒ nettet.

 

 

NATURVETTENE:

 

            Dette er et naturprosjekt og pedagogisk opplegg som passer for de eldste i Revehiet. De eldste skal fŒ ta del i dette via ÓskolenÓ i Œr. Det er temaet  ÓH¿stingÓ som vi har hefter til i h¿st. Vi vil ha ÓeksamenÓ i skogen i slutten av november.

 

Opplegget er sv¾rt fleksibelt i forhold til vektlegging av l¾ringsbiten. Det viktigste er at barna trives og har det g¿y ute i naturen og utvikler sunne holdninger til uteaktiviter og naturen de ferdes i. Barna har allerede et sterkt eierforhold til Odder¿ya og dens dyre- og planteliv. Barna fŒr egne hefter Œ jobbe i og det er l¾rerveiledning til temaet, sŒ vi har liksom bŒde en teoretisk og en praktisk del i dette opplegget. Da det har vist seg at temaet

 

Til dette opplegget h¿rer det ogsŒ en spennende eventyrbok om ÓVilde og Vetle i VetteskogenÓ. Den tar for seg alle de overnaturlige og (for-)historiske skikkelsene som du kan m¿te i skogen, alt fra tusser, troll, hekser og n¿kken til alver og enhj¿rninger.

Dette er en bok med mye skrift og krever derfor en god porsjon utholdenhet for Œ fŒ med seg alt innholdet. Vi deler den opp i bolker og leser den som en f¿ljetong over flere skole-dager, og tror da alle vil ha lettere for Œ fŒ med seg alt.

 

 

 

TARKUS, TRAFIKKOPPL®RING:

 

VŒrsemesteret vil ÓskolenÓ v¾re opptatt av trafikkoppl¾ring via Tarkus, som er et beltedyr i hŒnddukkeformat. Dette er Trygg Trafikks pedagogiske opplegg for f¿rskolebarn om det Œ ferdes i trafikken. Vi f¿ler dette er spesielt viktig for 6-Œringene som skal ut i den store verden neste h¿st og legger derfor vekt pŒ dette i mŒnedene frem mot sommeren.