FORELDRESAMARBEID:

 

                       

Personalet legger vekt på den daglige kontakten med foreldrene i hente-og bringe-situasjonene. Viktige beskjeder kommer skriftlig på "klypa" til barnet.

Følg godt med på lapper i garderoben på oppslagstavlen og utgangsdøren.

Bruk "bjella" i barnegarderoben hvis dere vil bli møtt i garderoben om morgenen.

Dersom foreldrene ønsker kontakt med personalet i løpet av dagen, kan vi  nåes mellom kl.07.30 og kl.09.00 og etter kl. 14.30 pp tlf. 38 02 80 48

Mellom kl.09.00 og kl.14.30 er vi på Odderøya, og da kan vi treffes på mobil:

                                                           Tlf. 452 82 270

Hvis barn skal hentes tidlig eller leveres sent, er dette lett å få til på "øya".

Gøran har styrertid onsdag og torsdag  hele dagen og kan da treffes på

 tlf. 38 02 80 48 / mob.932 17 433                 

 

 

                        Foreldremøte:

Vi ønsker å ha ett foreldremøte i året. På høsten like etter barnehagestart hvor det vil være anledning til å avholde foreldreråd med valg av en forelderrepresentant til samarbeidsutvalget. På våren vil vi gjennomføre en brukerundersøkelse igjen, hvor vi i personalet får tips og ønsker fra foreldrene for neste års årsplan. Hvis foreldrene ønsker to foreldremøter gjør vi det.

Vi håper foreldrene vil komme med ris og ros underveis i året, slik at vi kan forbedre oss og rette opp i eventuelle problemer etter som de dukker opp.

 

 

                        Foreldresamtaler:

Foreldrene vil bli innkalt til en konfidensiell prat om og for deres

barn to ganger i løpet av barnehageåret, i november og i april/mai.

Foreldrene kan selvfølgelig be om en samtale når som helst utover dette dersom de måtte ønske det. Husk at personalet har taushetsplikt.

 

 

Forelderkaffe:

Vi ønsker å få til en ettermiddag i måneden med besøk av foreldrene,

evt. besteforeldre og søsken til en kaffekopp og litt kaker.

Barna hjelper da til å lage kaffe og stelle i stand.

Det hadde jo vært gøy om vi fikk til dette på Odderøya en gang også, så kunne foreldrene f.eks. fått sett lavvoleiren vår og områdene rundt.

 

 

Dagbok:

Personalet skriver hver dag litt fra dagens hendelser  og denne dagboken ligger på kommoden ved barnas garderobe. Det er ikke alltid like lett å få barna til å fortelle om dagen sin, men hvis foreldrene vet litt av det barnet har gjort i løpet av dagen, er det ofte en fin begynnelse. Vi håper alle leser denne.

 

 


Barnas bok:

Personalet skriver i tillegg til dagboken litt til hver av barnas egne bøker om hva de har gjort og opplevd. Dette er ganske tidkrevende, så vi vil prøve å skrive

ca. en gang i måneden. Her blir det mye bilder også. Vi h?per dette vil bli en bok/perm full av opplevelser, tegninger, bilder, sitater ol. fra barna som kan bli et fint minne fra tiden i Revehiet Naturbarnehage.

 

 

                        Dugnader:      

Det må kanskje kalles inn til dugnad på våren igjen.. Sanden i sandkassen har vi nå skiftet ut, og vi har vaktmester som tar alle småjobber. Vi har vurdert en ny plass til lavvoen vår på vestsiden av øya, og hvis vi får tillatelse av parkvesenet til å flytte og vi vurderer dette som hensiktsmessig for oss, må vi ha hjelp av dere foreldre til flyttesjauen og laging av nytt "gulv" i lavvoen.

 

 

Juleavsluttning:

Barna og personalet lager Luciafest for foreldrene tirsdag 13.desember.

Det blir opptog og sang, og servering av lussekatter, gløgg, kaffe og te.

Det vil også bli en mulighet for å smake på barnas julebakst.

Personalet ønsker å holde denne festen på Odderøya i år også, da vi mener det  er et helt unikt og  svært stemningsfullt konsept vi har laget der ute.

Om denne festen skal holdes på kveldstid, noe vi anbefaler, er opp til foreldrene. Det er ofte lettere å få med alle i familien da.

 

 

                        Påskefrokost:

Personalet ønsker å markere påsken sammen med foreldrene. Vi har tidligere år hatt en veldig koselig påskefrokost, og har lyst til at dette skal bli en av våre faste tilstelninger med foreldrene. Når og hvordan vi gjør dette kan vi komme tilbake til over nyttår. Dag, tidspunkt og innhold står åpent for forslag.

 

 

                        Sommeravslutning:    

Det vil bli en markering av barnehageårets slutt, men når, hvor og hvordan er

enda uvisst. OL i hinderløypa med grilling ble avslutningen i vår. Grillfest i Bendiksbukta har vi også hatt, men vi tar med glede imot andre forslag fra foreldrene her også. Vi håper iallfall at dette er noe vi kan gjøre sammen med dere foreldrene.